Συνέδρια, Σεμινάρια και Fora

 

Μια ερώτηση που επαναλαμβάνεται συνεχώς και ένα μικρό λάθος που θα βρεις στο βιογραφικό των περισσότερων υποψηφίων είναι οι συμμετοχές σε συνέδρια, σεμινάρια και fora (ξέρεις αυτό το trendy το λατινικό το forum αλλά σε έκδοση πολλών). Πώς γίνεται η αναφορά τους στο βιογραφικό? Είναι σωστό να γράφεις ό,τι βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποίηση έχεις?

 

Η πιο συχνή ερώτηση και το πιο συχνό λάθος στα βιογραφικά είναι η αναφορά των σεμιναρίων. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης όλων είναι το coursera. Ξέρεις κάτι, το coursera ό,τι πιστοποίηση κι αν δίνει από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο και αν το δίνει δεν μπαίνει στο πεδίο «Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση».

 

Πολλοί κάνουν αυτό το λάθος! Ας δούμε, λοιπόν, τον σωστό και τον έξυπνο τρόπο να αναφέρεις τα συνέδρια και τα σεμινάρια που έχεις παρακολουθήσει.

 

Οι πιστοποιήσεις και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης τέτοιου είδους εκπαίδευσης και επιμόρφωσης μπαίνουν σε ξεχωριστό πεδίο στο βιογραφικό σου. Αφού δεν είναι «Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση» τι μπορεί να είναι?

 

Η απάντηση είναι ότι είναι «Επαγγελματική Επιμόρφωση». Τα σεμινάρια και τα συνέδρια όσο θεωρητικά κι αν είναι δεν παύουν να έχουν πρακτικές απολήξεις. Συνήθως είναι το πολύ 3 μήνες άρα δεν αναγνωρίζονται σαν εκπαίδευση.

 

Αναγνωρίζονται, όμως, σαν επαγγελματική κατάρτιση. Με αυτό στο μυαλό σου δημιούργησε ένα πεδίο στο βιογραφικό σου που θα φέρει τον τίτλο «Επαγγελματική Επιμόρφωση» και βάλε όλα τα σεμινάρια, τα συνέδρια και τα fora  που έχεις λάβει μέρος.

 

Όταν λέω όλα, κάνε την έξυπνη κίνηση και μην τα αναφέρεις όλα ένα προς ένα. Να αναφέρεις μόνο αυτά που έχουν σχέση με το αντικείμενο της θέσης εργασίας που σε ενδιαφέρει και μόνο εκείνα που αρμόζουν στη κουλτούρα της εταιρίας ή της επιχείρησης που θέλεις να το στείλεις. Όλα όσα δεν ταιριάζουν είναι για την συνέντευξη. Στα ενδιαφέροντά σου μπορείς να αναφέρεις πως σε ενδιαφέρει να παρακολουθείς σεμινάρια και συνέδρια έτσι ώστε στη συνέντευξη να αναφέρεις όλα αυτά τα οποία δεν αρμόζουν στο βιογραφικό σου.

 

Η μοναδική εξαίρεση στα παραπάνω είναι τα σεμινάρια που εκπονούνται από διαπιστευμένους «Ακαδημαϊκούς» φορείς όπως είναι τα πανεπιστήμια και έχουν διάρκεια πάνω από έναν μήνα.

 

Αυτός είναι λοιπόν ο σωστός τρόπος να υπάρξει και το coursera στο βιογραφικό σου χωρίς να είναι λάθος και χωρίς να μειώνει την αξία της επιμόρφωσης που έχεις λάβει.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *