Στέλνοντας το βιογραφικό σου στο εξωτερικό: Keywords

Έχουμε αναφέρει πολλές φορές πως οι λέξεις που επιλέγεις για να περιγράψεις τις πληροφορίες στο βιογραφικό σου έχουν ειδική βαρύτητα. Άλλες λέξεις περιγράφουν τα προσόντα σου και τις ικανότητές σου και άλλες λέξεις είναι αυτές που χρησιμοποιούνται σαν λέξεις κλειδιά (Keywords) και είναι αυτές που θέλει να δει ο recruiter ή τις αναζητά μέσω μηχανών αναζήτησης για να ξεχωρίσει τα βιογραφικά των υποψηφίων.

Η Leicester στην Αγγλία κατέκτησε το πρωτάθλημα, εμείς σήμερα θα δανειστούμε από το πανεπιστήμιο του Leicester τα ρήματα τα οποία πρέπει να έχει το βιογραφικό σου όταν αποφασίζεις να το στείλεις στο εξωτερικό!

Ρήματα ενεργητικά τα οποία δείχνουν αποφασιστικότητα αλλά και υψηλή επίδοση. Περιγράφουν την προσωπικότητά σου και αποδίδουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κίνητρά σου για να πετύχεις σε μια θέση εργασίας.

Έτσι όταν θέλεις να περιγράψεις τα κατορθώματά σου ή τις αρμοδιότητές σου για να επιλέξουν το δικό σου βιογραφικό για συνέντευξη στο εξωτερικό τότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάποιο ή κάποια από τα παρακάτω ρήματα στις προτάσεις που θα επιλέξεις να παρουσιάσεις στο βιογραφικό σου.

Achieved

Created

Organized

Initiated

Negotiated

Undertook

Managed

Persuaded

Produced

Developed

Implemented

Coordinated

Wrote

Presented

Researched

Analysed

Conducted

Designed

Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα από τα ρήματα που μπορείς να συμπεριλάβεις στο βιογραφικό σου για να δείξεις ενέργεια και ηγετικές διαθέσεις. Προσπάθησε να συνδυάσεις αρμονικά τις ικανότητές σου με την εμπειρία σου χρησιμοποιώντας τα παραπάνω σαν μέσο απόδοσης των αποδείξεων.

Καλή τύχη!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *