Επαγγελματική Εμπειρία: Τρόπος παρουσίασης και παγίδες

Σήμερα θα παρουσιάσουμε το πιο σημαντικό πεδίο του βιογραφικού σου. «Επαγγελματική Εμπειρία/Προϋπηρεσία». Στο πεδίο αυτό δίνεται η μεγαλύτερη προσοχή από τους recruiters για να μπορέσουν να καταλάβουν αν τελικά εσύ είσαι αυτό που αναζητούν.

Προσωπικά θεωρώ πως ο κατάλληλος τίτλος είναι η φράση «Επαγγελματική Εμπειρία» αφού η λέξη προϋπηρεσία παραπέμπει κυρίως ότι έχεις ξανασχοληθεί με παρόμοιες θέσεις και καταστάσεις. Η «Επαγγελματική Εμπειρία» είναι πιο γενικός όρος, πιο επίσημος και αντικατοπτρίζει κάτι με το οποίο έχεις απασχοληθεί και ξέρεις να το κάνεις.

Η παρουσίαση των πληροφοριών και σε αυτό το πεδίο γίνεται με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Η τελευταία θέση εργασίας σου ίσως να είναι και αυτή που σου έχει δώσει τα περισσότερα μέχρι σήμερα και γι’ αυτόν τον λόγο η πρώτη θέση της ανήκει.

Υπάρχουν δυο τρόποι σωστής παρουσίασης. Ο πρώτος θέλει την ημερομηνία στο τέλος, ενώ ο δεύτερος την ημερομηνία στην αρχή. Δεδομένου ότι εμείς δίνουμε βάσει στις πληροφορίες πάντα προτείνουμε τον πρώτο τρόπο καθώς θεωρούμε πως η θέση εργασιακής εμπειρίας είναι πιο σημαντική από τη χρονολογία και δίνει μεγαλύτερη αξία στο βιογραφικό σου.

Έτσι ο τρόπος παρουσίασης διαμορφώνεται ως εξής:

Τίτλος θέσης εργασίας (εάν είναι πρακτική αναφέρεται σε παρένθεση), επωνυμία εταιρίας, χρονική διάρκεια σε επίπεδο μήνα (δηλ. 03/2014-11/2016).

Εάν θέλεις να μορφοποιήσεις το κείμενό σου χρησιμοποιείς bold για τον τίτλο θέσης και την χρονική διάρκεια και italics για την επωνυμία της επιχείρησης.

Κάτω από τη θέση εργασίας καλό θα ήταν να αναφέρεις με 2-3 bullet points τις αρμοδιότητές σου και τις ασχολίες σου σε αυτή τη θέση έτσι ώστε να μπορεί ο recruiter να αποκτήσει εικόνα για τις επαγγελματικές σου ικανότητες και εμπειρίες.

Προσοχή! Παγίδα πρώτη! Πρέπει να προσαρμόζεις το πεδίο αυτό ανάλογα με τη θέση που στέλνεις το βιογραφικό σου. Πρέπει να προσπαθείς να παντρέψεις τα «θέλω» της καινούργιας θέσης με αυτά που έχεις πετύχει μέχρι τώρα. Δεν ταιριάζουν όλες οι θέσεις μεταξύ τους και ας έχεις εσύ 6 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.

Παγίδα δεύτερη! Προσπάθησε μέσα από τις θέσεις που είχες μέχρι στιγμής να βγάλεις μια λογική συνέχεια και να τις προσανατολίσεις σε ένα κοινό στόχο. Από σερβιτόρος μέχρι baby sitter μέχρι θέσεις λογιστή, όλες έχουν κοινά στοιχεία εάν θέλεις να τα βρεις και να τα παρουσιάσεις σωστά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ασχολείσαι με ανθρώπους σε απαιτητικές καταστάσεις. Φρόντισε λοιπόν να χειρίζεσαι έξυπνα την «Επαγγελματική Εμπειρία» σου με προσανατολισμό στη νέα θέση εργασίας που θέλεις.

Αυτό είναι το πεδίο που θέλει τη μεγαλύτερη προσοχή και συνοχή με τις πληροφορίες που έχεις να παρουσιάσεις εσύ και με τις πληροφορίες που σου δίνει η αγγελία και η έρευνά σου για μια θέση εργασίας.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *